Helena Borrell

Imparteix diversos cursos de Comunicació escrita

Llicenciada en Filologia Catalana

Postgraduada en Correcció de Textos Orals i Escrits (UdG). 

Doctora en Llengües Modernes, especialitat en traducció, per la Universitat d'Exeter (Regne Unit).

Ha escrit articles sobre llengua i traducció per a revistes acadèmiques i ha traduït assaig per a publicacions de diverses universitats.