Laia Fàbregas

Imparteix diversos cursos de Comunicació escrita i Gestió de projectes

Graduada en Gestió d'empreses culturals per la Universitat Erasmus de Rotterdam

Practitioner en la metodologia de gestió de projectes PRINCE2

Consultora en gestió de projectes i gestió del canvi amb experiència en el sector de l'administració pública.

Formadora en comunicació escrita i gestió de projectes amb més de 15 anys d'experiència.

Ha publicat 5 novel·les, tres de les quals van ser traduïdes a diversos idiomes. Amb l'última, va guanyar del premi Joanot Martorell de novel·la 2023.