Miquel Sorribas

Imparteix diversos cursos de Comunicació escrita

Llicenciat en Traducció i Interpretació

Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic

Experiència de més de quinze anys com a traductor i corrector.

Experiència docent de més de tres anys tant en empresa com per a particulars.