Roser Miquel

Imparteix diversos cursos de Comunicació escrita

Llicenciada en Filologia Catalana.

Postgrau en ensenyament de català per a adults.

Més de set anys d'experiència docent en redacció eficaç i llengua catalana